Spring til indhold

Lejrens Historie

1932

I 1932 fik staten brug for at oprette militærnægterlejr nummer 2 i landet og Kompedal plantage i hjertet af Jylland blev valgt. Året efter flyttede 30 – 40 nægtere ind og de skulle arbejde under ledelse af den stedlige statsskovrider med skovarbejde. Der blev bygget en sove/mandskabsbygning, barakker til træ & metalsløjd og en gymnastiksal. Forplejning og rengøring stod nægterne selv for. Så kom 2. verdenskrig og i 1943 blev både Gribskov og Kompedal lejrene lukket og nægterne sendt hjem.

Fra 1943 til 1945 brugte den tyske værnemagt hele Kompedal plantage som øvelsesområde. Da krigen sluttede og frem til 1947 blev lejren hegnet ind og østtyske kvinder, børn og gamle blev interneret der, indtil de kunne vende tilbage. Heldigvis var lejren rømmet, da en skovbrand i den varme sommer i 1947 i den nordøstlige del af plantagen på 48 timer nedbrændte 1.600 ha – mere en halvdelen af plantagen. Tysk efterladt ammunition var årsag til den omfattende brand. 

1943-47

1955-72

I 1955 genåbnes militærnægterlejren efter en omfattende renovering og udvidelse af hovedbygningen og med flere barakker, så der blev plads til 122 nægtere og lejrpersonale. I  forhold til før krigen, var reglerne nu ændret, så nægterne nu kunne vælge en form for samfundstjeneste udenfor lejren på et offentligt kontor, i en børnehave eller på et museum. I 1971-72 var der en stigende uro og demonstrationer, der mundede ud i nedbrænding af 2 barakker og flere biler. 24 nægtere blev anholdt, men ikke sigtet af mangel på bevismateriale, men disse blev sendt til Gribskovlejren. De resterende nægtere blev hjemsendte, men skulle møde op hver dag og rydde op i brandtomterne, hvorefter militærnægterlejren blev lukket.

I 1978- 2000 omdannede staten lejren til Skovskole for uddannelsen til skovtekniker. Da der efterhånden ikke var det samme behov for menneskelig arbejdskraft i landets skove, blev de enkelte enheder slået sammen til et på Djursland.

Alle de nedslidte bygninger i Kompedal lejren stod for nedrivning, men Kjellerup kommune fik et tilbud om overtagelse og byrådet besluttede at investere i bevarelse af lejren, som værende natur-& kulturhistorisk bevaringsværdig. I efteråret 2001 blev de dårligste bygninger og barakker revet ned og i 2002 oprettedes Foreningen Kompedal, som sammen med kommunen indgik en 10 årig driftsaftale med Skov- & Naturstyrelsen for lejrens fremtid som lejrskole.  En forenings baseret bestyrelse på 7 medlemmer blev nedsat og med ildhu og midler fra kommunen blev lejrskolen med 70 sengepladser bygget op. Der er lagt utallige timers frivilligt arbejde derude og mange forskellige grupper/gæster har nydt roen, den særegne natur og det rige dyreliv.

1978-2002

2007

Da Kjellerup kommune i 2007 blev indlemmet i Silkeborg kommune, blev midlerne der tilgik lejren gradvis år for år reduceret, som følge af en større interesse for at pleje kommunens egen lejrskole i Ahl Hage på Djursland. Den særlige ”Kjellerup – model” som i sin tid blev lavet, passede ikke ind i kommunens budgetter. Så da den nye 10 årige driftsaftale med Skov- & Naturstyrelsen skulle forhandles, blev det til mange og lange forhandlinger, der strakte sig over 4 år, hvor lejrens renovering og økonomi stod i stampe. Heldigvis betød et kommunalvalg en ny og mere samarbejdsvillig partner, der kom med et tilbud, der kunne godkendes af alle tre parter og bestyrelsen fik et engangsbeløb og et fremadrettet årligt forenings tilskud til at give lejren et tiltrængt løft.  Det har betydet, at kloaksystemet er renoveret, spisesalen har fået nyt loft/lamper og alt er malet ligesom de to andre opholdsrum i nordgavlen, sofaer og andre møbler er udskiftet, i værelsesgangen er alle gulve slebet og lakeret, nye madrasser lagt i køjerne, køkkeninventar er udskiftet og opdateret o.m.a. Alt i alt betyder det flere bookinger og i indeværende år er der kun en weekend ledig fra uge 12 til uge 46. På hverdage i forår og sommer halvåret kommer der skoler, efterskoler og interessegrupper af forskellig art. Ligeledes er afdeling 2 i Annexet hele året undtagen i juli måned, udlejet til udeskole for Dybkær specialskole for børn med særlige behov, der i området finder ro til læring. En lille gruppe fra specialklasseafdelingen på Thorning skole er ”grønne pedeller” og klarer græsslåning, også på den store boldbane.

Fra den 1. januar 2019 er Kompedal plantage/lejren lagt ind under Skov- & Naturstyrelsen Søhøjlandet. Som den sidste ”gave” til lejren fra S/N Midtjylland i Feldborg, blev den gamle faldefærdige lade nedrevet og kun det støbte gulv står tilbage. Bestyrelsen er modtagelig for gode ideer til et nyt uderum på stedet. Der er fortsat mange opgaver der venter forude for den frivillige bestyrelse, men det er det værd, da lejren langt ude i skoven emmer af historie og atmosfære, hvor der er tid til bare at være til – med alle sanser. 

2019